Wij leveren aan Nederland & België
Vragen of Opmerkingen
Neem contact op via de helpdesk of onze livechat!

Nu besteld , binnen 3 werkdagen in huis

Officiele Kamagra importeur van Nederland

Als beste getest 100% origineel en veilig

Ruim 15.000 mensen gingen u al voor

Discrete verzending in blanco envelop

Algemene Voorwaarden - Kamagra.co.nl

Welkom bij Kamagra.co.nl. Wij verzoeken u de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik maakt van onze website. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

1. Definities

 • Kamagra.co.nl: De webshop
 • Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via Kamagra.co.nl.
 • Producten: Alle goederen die worden aangeboden via Kamagra.co.nl.

2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die tot stand komen via de website Kamagra.co.nl. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk en met uitdrukkelijke goedkeuring van Kamagra.co.nl.

3. Bestellen

 • Het plaatsen van een bestelling via Kamagra.co.nl geldt als aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
 • Kamagra.co.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen alvorens een bestelling te accepteren.

4. Prijzen

 • Alle vermelde prijzen op Kamagra.co.nl zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Kamagra.co.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Betaling

 • Betalingen dienen te geschieden via de op de website aangegeven betaalmethoden.
 • De bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling is ontvangen.

6. Levering

 • Kamagra.co.nl streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden. De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de gekozen verzendmethode.
 • Vertragingen in de levering geven de klant geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

7. Retourneren en Annuleren

 • Het is niet mogelijk om de ontvangen goederen te retourneren. 
 • Wanneer jouw bestelling verstuurd is is het niet mogelijk om je bestelling te annuleren.

8. Aansprakelijkheid

 • Kamagra.co.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 • De aansprakelijkheid van Kamagra.co.nl is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

9. Privacy

 • Kamagra.co.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in ons Privacybeleid.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Kamagra.co.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden bij voorkeur opgelost in onderling overleg. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kamagra.co.nl is gevestigd.

11. Wijzigingen in de algemene voorwaarden Kamagra.co.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te raadplegen.

Contact Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Winkelwagen
Scroll naar boven